Program lojalnościowy, Karta Stałego Klienta „Impulsy Mody”

 

UZYSKANIE KARTY STAŁEGO KLIENTA

Kartę stałego klienta , zwaną dalej „Kartą” otrzymuje każdy klient, który spełni poniższe warunki:

- w sklepie firmowym „Impulsy Mody” dokona jednorazowego zakupu na kwotę 30 zł,

- wypełni i podpisze ankietę z danymi personalnymi  i wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych w bazie „Impulsy Mody”.

 

KORZYSTANIE Z KARTY STAŁEGO KLIENTA:

1.Otrzymując kartę klient przystępuje do programu lojalnościowego „Impulsy Mody”

2. Przy pierwszym zakupie za min. 30 zł i wydaniu karty -  od razu stawiamy pieczątki.

3. Za każdy zakup (również za tą rzecz, która jest już w promocji lub przeceniona) w wysokości 30 zł (każde wydane 30 zł) klient otrzymuje pieczątkę.

4 .Jedynie okazanie karty w momencie dokonywania zakupu upoważnia do otrzymania pieczątki.

5. 5 pieczątek na karcie upoważnia do uzyskania rabatu z pierwszego poziomu rabatowego, w wysokości 20 % (od najwyższej ceny)na dowolnie wybrany produkt z oferty sklepu „Impulsy Mody”. Przy wykorzystaniu 20% rabatu przez klienta – zabieramy kartę i wydajemy nową z tym samym numerem klienta.

6. 10 pieczątek na karcie upoważnia do uzyskania rabatu z drugiego poziomu rabatowego w wysokości 50% (od najwyższej ceny) na dowolnie wybrany produkt z oferty sklepu „Impulsy Mody”. Przy wykorzystaniu 50% rabatu przez klienta – zabieramy kartę i wydajemy nową z tym samym numerem klienta.

7. Karta ważna jest przez 3 miesiące od daty wydania.

8. Jeśli po 3 miesiącach klientowi nie uda się uzbierać pieczątek z pierwszego poziomu rabatowego – otrzymane pieczątki tracą ważność.

9. Jeśli po 3 miesiącach klientowi nie uda się uzbierać pieczątek z drugiego poziomu rabatowego ale uzbierał co najmniej 5 pieczątek – może zrealizować rabat w wysokości 20 %, pozostałe pieczątki tracą ważność.

10. Rabat wynikający z programu lojalnościowego naliczany jest od ceny regularnej – czyli najwyższej – pierwszej po jakiej była rzecz sprzedawana. Rabaty nie sumują się, tzn. klient wykorzystuje tylko rabat 20% - pierwszy poziom(5 pieczatek)- po wykorzystaniu tego rabatu wymiana karty na nową, albo tylko rabat 50% (10 pieczątek)- drugi poziom-po wykorzystaniu tego rabatu wymiana karty na nową.

11. W momencie kiedy udzielamy rabat z karty , to za tą rzecz Za zakup z przysługującym rabatem klient nie otrzymuje pieczątek.

12. Jeżeli klient pyta się o rabat to proponujemy mu kartę stałego klienta.

 

INFORMACJE O KARCIE

  1. Karta jest własnością „Impulsy Mody”
  2. Karta nie jest kartą kredytową, debetową, ani płatniczą.