KARTA STAŁEGO KLIENTA

Kartę stałego klienta , zwaną dalej „Kartą” otrzymuje każdy klient, który spełni poniższe warunki:

- w sklepie firmowym „Impulsy Mody” dokona jednorazowego zakupu na kwotę 30 zł,

- wypełni i podpisze ankietę z danymi personalnymi i wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych w bazie „Impulsy Mody”

 

Karta ważna jest 3 miesiące od momentu wydania. Przez ten okres klient zbiera stempelki. Za każde wydane 30 zł otrzymuje 1 stempelek. Gdy uzbiera ich pięć otrzymuje rabat w wysokości 20 % od ceny regularnej, natomiast gdy uzbiera ich 10 – wtedy przysługuje mu rabat w wysokości 50 % od ceny regularnej na dowolną rzecz.